Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Aibo Việt Nam cam kết tuyệt đối bảo mật mọi tài liệu của khách hàng. Điều này thể hiện rõ ở trên hợp đồng giữa công ty với khách hàng cũng như giữa công ty với cộng tác viên dịch thuật.

Để việc bảo mật diễn ra một cách trọn vẹn nhất, chúng tôi yêu cầu nhân viên và cộng tác viên phải tuân thủ những điều sau đây:

  • Không tiết lộ bất cứ nội dung nào trong các tài liệu hay hợp đồng với bất kì tổ chức cá nhân nào liên quan và không liên quan đến hợp đồng.
  • Không được liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với bất kì tổ chức, cá nhân nào có liên quan trong tài liệu dịch thuật.
  • Tất cả những tài liệu dịch thuật xong phải xóa hết toàn bộ từ bản dịch phần mềm đến phần cứng sau khi đã bàn giao với khách hàng.
  • Tất cả những thông tin trong tài liệu hay nội dung dịch phải được giữ kín tuyệt đối. Không được cung cấp cho những tổ chức hay cá nhân nào khác. Nếu bên nào vi phạm điều khoản bảo mật này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo như hợp đồng đã ký kết.

Rất mong được làm việc cùng Quý khách hàng!